မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ :::: ကၽြန္ေတာ္တင္သမွ် Post ေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ေလ႕လာဖူးသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးလည္း ကၽြန္ေတာ္႕ site မွႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႕ မည္႕သည္႕ Post ကိုမဆို ျမန္မာ IT နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါတယ္ဗ်ာ။ ::::

Dashboard

Tuesday, October 2, 2012

အလိုရွိသည္ ျပည္တြင္း၌သာခန္႕ထားရန္

 
                   ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရေစခ်င္ေသာစိတ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္
လက္လွမ္းမွီအသေလာက္အလုပ္ေခၚစာေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ လုပ္ငန္းအတြက္
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေအာက္တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ (၅-၁၀-၂၀၀၁၂ ၊ ေသာၾကာေန႕ ညေန ၅း၀၀ နာရီထိ) ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

Facebook ရဲ႕ Like button ကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင္႕ မိမိရဲ႕ Facebook ေပၚမွာ ဒီ Post ေလးေရာက္သြားမွာပါ။ 
ဒီ Post ေလးကိုသေဘာက်တယ္ဆိုရင္လည္း Like Button ေလးကိုႏွိပ္ခဲ႕ေပးပါေနာ္။

စီမံခ်က္ ၀န္ထမ္း အျမန္အလုိ္ရွိသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံလူမႈေရးပညာရွင္မ်ားအသင္း (Myanmar Professional Social Workers Association- MPSWA) သည္ လမ္းေပၚေရာက္ကေလးသူငယ္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံခ်က္(DIC)တစ္ခုကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ အဆုိပါ စီမံခ်က္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား ကုိ ခန္႕ထားလုိပါသျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား သည္ မိမိ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ေထာက္ခံစာမ်ားကုိ အသင္းရုံး (သုိ႕မဟုတ္) အသင္း၏ အီးေမးလ္ လိပ္စာသုိ႕ ေပးပုိ႕ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိ ေပး ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
၁။ စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ Project Manager (၁) ေနရာ
လုိအပ္ေသာ ရာထူး

၂။ လူမႈေရးလုပ္သား Social Worker (၃) ေနရာ

၃၊ ထမင္းခ်က္ Chef (၁) ေနရာ
ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ေနာက္ဆုံးရက္ - (၅-၁၀-၂၀၀၁၂ ၊ ေသာၾကာေန႕ ညေန ၅း၀၀ နာရီထိ)
စိမံခ်က္၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ အရည္အခ်င္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

၁။ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိၿပီး၊ လူမႈေရးပညာဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ(သုိ႕) စိတ္ပညာဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူ
ဦးစားေပးမည္။ (လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈ အေပၚမူတည္၍ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႕သတ္ခ်က္ကုိ
ေလ်ာ့ေပါ့ စဥ္းစားေပးပါမည္)

၂။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးစိတ္ရွည္သည္းခံႏုိင္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သူ
ျဖစ္ရမည္။

၃။ အေျခခံရုံးလုပ္ငန္း၊ အေျခခံကြန္ျပဴတာ၊ အေျခခံအဂၤလိပ္စာ၊ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စသည့္ ပညာရပ္မ်ားကုိ နားလည္သူ ျဖစ္ရမည္။

၄။ အစုိးရ႒ာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

၅။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ဖူးသူ၊
လုိအပ္ပါက အျခားေဒသတြင္ သင္တန္းသြားေရာက္ တက္ေရာက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

၆။ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပတြင္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည့္ အျပင္ အသင္းမွ ေပးအပ္ေသာ အျခားလုပ္ငန္း
မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

၇။ Social Worker အတြက္ အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအနဲဆုံး (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။

၈။ Project Manager အတြက္ အသက္(၃၀)အထက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနဲဆုံး(၃)ႏွစ္ရွိရမည္။
ေအာက္ပါ လိပ္စာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏုိင္ပါသည္-
အသင္းရုံး- အမွတ္ (၁၀၆)၊ ပထမထပ္၊ (၃၇) လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး။
အီးေမးလ္- mpswa . network @ gmail . com
ဖုန္း- ၀၉၅၀ ၆၈၉၁၂၊ ၀၉၇၃၀၄၈၇၃၇၊ ၀၉၇၃၀၁၄၅၂၈

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...