မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ :::: ကၽြန္ေတာ္တင္သမွ် Post ေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ေလ႕လာဖူးသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးလည္း ကၽြန္ေတာ္႕ site မွႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႕ မည္႕သည္႕ Post ကိုမဆို ျမန္မာ IT နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါတယ္ဗ်ာ။ ::::

Dashboard

Sunday, August 12, 2012

ဂါထာေတာ္ မ်ား

 

            ျမတ္ဗုဒၵေဟာၾကားထားေသာ ဂါထာေတာ္အခ်ိဳ႕ကို ျမင္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ႕ကိုအာကာၿဖိဳး ရဲ႕ဆိုဒ္မွ တဆင္႕ဓမၼဒါနအျဖစ္ျပန္လည္ျပီးကုသိုလ္ျဖစ္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း ကုသိုလ္ယူျပီးထပ္ ဆင္႕ထပ္ဆင္႕ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ဗ်ာ။

Facebook ရဲ႕ Like Button ကိုႏွိပ္ျပီးဓမၼဒါနျဖန္႕ေ၀ေပးၾကပါေနာ္။

သဗၺဇယမဂၤလာဂါထာေတာ္
သဗၺဇယမဂၤလာဂါထာေတာ္ ျဖင့္ ေမတၱာပို႔ျခင္း
ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ၊ ရတိၱမာဘာတိ စႏိၵမာ။
သႏၷေဒၶါ ခတိၱေယာ တပတိ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ။
အထ သဗၺမေဟာရတိၱ ံ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊ ေသာတိၱ တုမွာကံ ေဟာႏ ၱဳ သဗၺဒါ။

အာဒိေစၥာ - ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ အလင္းေဆာင္သည့္ ထြန္းလင္းပ၀င္း ရွင္ေနမင္းသည္၊ ဒိ၀ါ - ေန႔အခါ၌၊ တပတိ - ေလာကအလယ္ ဂုဏ္ျမင့္ႂကြယ္၍ တင့္တယ္ပါေပ၏။ စႏိၵမာ - စန္းေငြယုန္ခ ေသာ္တာလသည္၊ ရတိၱ ံ - ညဥ့္အခါ၌၊ အာဘာတိ - ႏွစ္သက္စဖြယ္ တင့္တယ္ပါေပ၏။ သႏၷေဒၶါ - ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ ကိုယ္မွာစံုလင္ ဆင္ယင္ထားေသာ၊ ခတိၱေယာ - လူတုိ႔သနင္း ျပည့္ရွင္မင္းသည္၊ တပတိ - ႀကီးျမင့္ခံ့ထယ္ တင့္တယ္ပါေပ၏။ စ်ာယီ - ဘက္စံုေကာင္းျမတ္ သမာပတ္ကို မျပတ္ထင္ရွား ၀င္စားလ်က္ရွိေသာ၊ ျဗဟၼေဏာ - ကိေလသာကို ပယ္သတ္ၿပီးေသာ အာသေ၀ါကင္းကြာ ရဟႏ ၱာပုဂိၢဳလ္သည္၊ တပတိ - စ်န္မဂ္ႏွစ္သြယ္ စြယ္စံုျခယ္၍ တင့္တယ္ပါေပ၏။ အထ - ထိုမွၾကဴး၍ ထူးသည္မွာကား၊ ဗုေဒၶါ - သစၥာေလးဆင့္ ခိုင္လံုရင့္ကာ ပြင့္လာေခါင္ဖ်ား ေအာင္ေတာ္မူ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္၊ သဗၺမေဟာရတိၱ ံ - ေန႔ေရာညဥ့္ပါ အခါကာလပတ္လံုး၊ ေတဇသာ ႀကီးကဲစိုးရ တန္ခိုးေတာ္ အနႏ ၱျဖင့္၊ တပတိ - အ့ံခ်ီးေလာက္ဖြယ္ ေလာကလယ္၌ တင့္တယ္ေတာ္မူပါ ေပသတည္း။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန - ဤသို႔ ေဖာ္ထုတ္မွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၊ တုမွာကံ - အသင္တုိ႔အား၊ သဗၺဒါ - အခါခပ္သိမ္း၊ ေသာတိၱ - ခ်မ္းသာျခင္းသည္၊ ေဟာႏ ၱဳ - ျဖစ္ပါေစသတည္း။ 


စိႏ ၱာမဏိ ဂါထာေတာ္


စိႏ ၱာမဏိ ဂါထာေတာ္
စိႏ ၱာမဏိ ရတနာနိ ၊ ဗုဒၶံ ဗုဒၶရတနာနံ
ကရံ ကရတိ ၊ သရဏံ ခိပၸေမ၀ သမိဇၥၽတု။
စိႏ ၱာမဏိ ရတနာနိ ၊ ဓမၼံ ဓမၼရတနာနံ
ကရံ ကရတိ ၊ သရဏံ ခိပၸေမ၀ သမိဇၥၽတု။
စိႏ ၱာမဏိ ရတနာနိ ၊ သံဃံ သံဃရတနာနံ
ကရံ ကရတိ ၊ သရဏံ ခိပၸေမ၀ သမိဇၥၽတု။
၀၁။ စိႏ ၱာမဏိ ရတနာနိ - ၾကံဖန္လိုက္တုိင္း ရပ္ဆိုင္းမရွိ အလိုကို ျပည့္ေစႏိုင္ေသာ ရတနာတုိ႔သည္၊ ဗုဒၶံ - ဘုရားတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္ေပတည္း။ ဗုဒၶရတနာနံ - ဘုရားတည္းဟူေသာ ရတနာတုိ႔ကို၊ သရဏံ - ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ေလးျမတ္ျခင္းကို၊ ကရံကေရာေႏ ၱာ - ျပဳထိုက္သည္ျဖစ္၍၊ ကရတိ - ျပဳေသာသူ၌၊ ဣစ ၦာ - ၾကံစည္ေတာင့္တ လိုအင္ဆႏၵသည္၊ ခိပၸေမ၀ - ေဆာလ်င္စြာလွ်င္၊ သမိဇၥၽတု - ျပည့္စံုပါေစသတည္း။
၀၂။ စိႏ ၱာမဏိ ရတနာနိ - ၾကံဖန္လိုက္တုိင္း ရပ္ဆိုင္းမရွိ အလိုကို ျပည့္ေစႏိုင္ေသာ ရတနာတုိ႔သည္၊ ဓမၼံ - တရားတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္ေပတည္း။ ဓမၼရတနာနံ - တရားတည္းဟူေသာ ရတနာတုိ႔ကို၊ သရဏံ - ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ေလးျမတ္ျခင္းကို၊ ကရံကေရာေႏ ၱာ - ျပဳထိုက္သည္ျဖစ္၍၊ ကရတိ - ျပဳေသာသူ၌၊ ဣစ ၦာ - ၾကံစည္ေတာင့္တ လိုအင္ဆႏၵသည္၊ ခိပၸေမ၀ - ေဆာလ်င္စြာလွ်င္၊ သမိဇၥၽတု - ျပည့္စံုပါေစသတည္း။
၀၃။ စိႏ ၱာမဏိ ရတနာနိ - ၾကံဖန္လိုက္တုိင္း ရပ္ဆိုင္းမရွိ အလိုကို ျပည့္ေစႏိုင္ေသာ ရတနာတုိ႔သည္၊ သံဃံ - သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္ေပတည္း။ သံဃရတနာနံ - သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာ တုိ႔ကို၊ သရဏံ - ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေလးျမတ္ျခင္းကို၊ ကရံကေရာေႏ ၱာ - ျပဳထိုက္သည္ျဖစ္၍၊ ကရတိ - ျပဳေသာသူ၌၊ ဣစ ၦာ - ၾကံစည္ေတာင့္တ လိုအင္ဆႏၵသည္၊ ခိပၸေမ၀ - ေဆာလ်င္စြာလွ်င္၊ သမိဇၥၽတု - ျပည့္စံုပါေစသတည္း။
ဤ စိႏ ၱာမဏိ ဂါထာေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိသူသည္ သူတစ္ပါး၏ အၾကံအစည္ကိုႀကိဳတင္ သိ ရွိႏိုင္သည္။ ဤဂါထာသည္ ၅၅၀ နိပါတ္၊ ပဒကုသလဇာတ္တြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ပဒကုသလ လုလင္အား မယ္ေတာ္ဘီလူးမက ေပးခဲ့ေသာ ဂါထာျဖစ္သည္။
ထိုဇာတ္ေတာ္တြင္ စိႏ ၱာမဏိ ဂါထာေတာ္ ကို ရသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ပဒကုသလ လုလင္သည္ ေျခရာ ေကာက္ အတတ္ပညာကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ေၾကာင္း၊ ဘုရင္၏ ဘ႑ာထုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုရင္းမင္းျမတ္၏ န၀ရတ္လက္စြပ္ေတာ္ကို ၾကြက္တြင္းမွ ျပန္လည္ ထုတ္ယူေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သန္လ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈတုိ႔ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ဘုရင့္ စည္းစိမ္ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း စသည့္ စိႏ ၱာမဏိ ဂါထာေတာ္၏ တန္ခိုးအစြမ္း သတိၱမ်ားကို ဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပ ထားေလသည္။

သက္ရွည္က်န္းမာဂါထာ

အဠာ န ေမတံ ဘိကၡေ၀ အန၀ကာေသာ
ယံ ပရူပကၠေမန တထာဂတံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပယ်
အႏုပကၠေမန ဘိကၡေ၀ ထတာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏိ ၱ
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ေသာတၳိ ေမ ေဟာတု သဗၺဒါ။
ရဟန္းတုိ႔ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ လံု႔လပေယာဂျဖင့္ ဘုရားရွင္တုိ႔အား ဇီ၀ိတိေျႏၵမွ ခ်ျခင္းမည္သည္ မျဖစ္ႏိုင္၊
ရဟန္းတုိ႔ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ သက္တမ္းအစဥ္အတိုင္း ေန၍ မိမိအလိုလိုသာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ၾကကုန္၏။
ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အျမဲတမ္းက်န္းမာျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစ။

ဘုရားရွင္အားလံုးတုိ႔အားရွိခိုးျခင္း

ေယ စ ဗုဒၶါ အတီတာ စ
ေယ စ ဗုဒၶါ အနာဂတာ
ပစၥဳပၸႏၷာ စ ေယ ဗုဒၶါ
အဟံ ၀ႏၵာမိ သဗၺဒါ
  • ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရားရွင္ အားလံုးတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊
  • ပြင့္ေတာ္မူလတၱံ ့ေသာ ဘုရားရွင္ အားလံုးတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊
  • ပြင့္ေတာ္မူဆဲေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔အားလည္ေကာင္း၊
တပည့္ေတာ္သည္ အခါခပ္သိမ္း ရွိခိုးပါ၏။

နေမာေတ ဂါထာ

နေမာ ေတ ပုရိႆဇည
နေမာ ေတ ပုရိသုတၱမ
နေမာ ေတ တိိ ဏၰသံႆရ
နေမာ ေတ အမတံ ဒဒ။
အာဇာနည္ေယာက်ၤားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။
ျမင့္ျမတ္ေသာ ေယာက်ၤားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။
သံသရာမွ ကူးေျမာက္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။
မေသရာ နိဗၺာန္ကို ေပးေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခုိးပါ၏။

ဇယစကၠ ဂါထာေတာ္

ေအာင္ဆုပန္ ဇယစကၠ ဂါထာေတာ္
ဇယစေကၠာ ဇယေႏ ၱာ ေယာ
ဇယိတေဗၺ ဇယာသေန။
ဇယာေပသိ ဇေယသီနံ
ဇယံ ေဒတု ဇယုတၱေရာ။
ေယာ ဇယစေကၠာ ပါရမီဆယ္ခ်က္ ေအာင္လက္နက္ပိုင္ရွင္ အၾကင္ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး သည္
ဇယာသေန ေအာင္သိဒ္ဓိဆင္ျမန္းသည့္ မလႅင္နန္းမွန္ကင္း ေအာင္ေဗာဓိပင္ရင္း
ဇယိတေ ေအာင္အပ္သည့္တရား မာရ္ငါးပါးအေပါင္းတုိ႔ကို
ဇယေႏ ၱာ အၾကြင္းမဲ့ေခ်မႈန္းလ်က္ ဖ်က္ျဖဳန္းကာ ပယ္ရွင္း၍ ေအာင္ျခင္းႀကီး ေအာင္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။
ဇေယသီနံ ျမတ္္နိဗၺာန္ေအာင္ခန္းႏွင့္ ေအာင္ဘိသိက္ပန္း မဂ္ဖိုလ္ကို မ်ားထိုထို ၀ဋ္အတြင္းမွ လြတ္ ကင္း ေအာင္ အာသာႀကီးျဖင့္ ရွာမွီးကာ ေနၾကကုန္သူတို႔အား
ဇယာေပသိ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ အတူ ေအာင္ပန္းကိုဆြတ္ခ်ဴ၍ ထြက္အငူအၿမိဳက္ဓာတ္သို႔ ဆိုက္ကပ္ ေတာ္မူေစ၍ ေအာင္ေစေတာ္မူေလၿပီ။

ဇယုတၱေရာ ေအာင္သူတကာတုိ႔၏ မွန္ကင္း ေအာင္ျခင္းတကာတုိ႔၏ ဦးေသွ်ာင္ ထြက္ေခါင္ျမတ္သရဖူ သယမ ၻဳ မကိုဋ္ထီး ေအာင္ပြဲ၀င္ ပုဂၢိဳ  လ္ႀကီး ျဖစ္ေပထေသာ

ေသာ ဇယစေကၠာ အလံုးစံုေအာင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထုိဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္
ေမ ျမတ္နိဗၺဴေအာင္ပန္းကို ဆြတ္ခ်ဴရန္ လက္လွမ္း၍ ႀကိဳးပမ္းကာ အာသာႀကီးျဖင့္ ရွာမွီးသူ အကၽြႏ္ုပ္အား
ဇယံ ေအာင္ျခင္းကို ၀ါ ေအာင္ပန္းေ၀ၿမိဳင္ ေအာင္ဖူးေတြ ႀကိဳင္လိႈင္သည့္ ေအာင္နိဗၺဴပန္းခိုင္ႀကီးကို
ေဒတု ေပးသနားေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား


ဓာရဏပရိတ္

ဓာရဏပရိတ္သုတ္ပါဠိ
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
၁။ ဗုဒၶါနံ ဇီ၀ိတႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏ ၱရာေယာ ကာတံု၊ တထာ ေမ ေဟာတု။

၂။ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ အပၸဋိဟတ ဉ ာဏံ၊ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ အပၸဋိဟတံ ဉ ာဏံ၊ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ အပၸဋိဟတံ ဉ ာဏံ။

၃။ ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ သဗၺြံ ကာယကမၼံ ဉာဏပုဗၺမဂၤမံ ဥာဏာႏုပရိ၀တၱံ၊ သဗၺြံ ၀စီကမၼံ ဉာဏပုဗၺမဂၤမံ ဥာဏာႏုပရိ၀တၱံ၊ သဗၺြံ မေနာကမၼံ ဉာဏပုဗၺမဂၤမံ ဥာဏာႏုပရိ၀တၱံ။

၄။ ဣေမဟိ ဆဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ နတၳိ ဆႏၵႆ ဟာနိ၊ နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ၊ နတၳိ ၀ီရိယႆ ဟာနိ၊ နတၳိ ၀ိပႆနာယ ဟာနိ၊ နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ၊ နတၳိ ၀ိမုတၱိယာ ဟာနိ၊

၅။ ဣေမဟိ ဒြါဒသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ နတၳိ ဒ၀ါ၊ နတိၳ ရ၀ါ၊ နတၳိ အ,ဖုဋံ၊ နတၳိ ေ၀ဂါယိတတၱံ၊ နတၳိ အ,ဗ်ာ၀ဋမေနာ၊ နတၳိ အပၸဋိသခၤါနုေပကၡာ။ ဣေမဟိ အ႒ာရသဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

၆။ နတၳိ တထာဂတႆ ကာယဒုစၥရိတံ၊ နတၳိ တထာဂတႆ ၀စီဒုစၥရိတံ၊ နတၳိ တထာဂတႆ မေနာဒုစၥရိတံ၊ နတၳိ အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတၳိ အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတၳိ ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတာ ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတၳိ သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏာပုဗၺမဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိ၀တၱံ၊ နတၳိ သဗၺံ ၀စီကမၼံ ဉာဏာပုဗၺမဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိ၀တၱံ၊ နတၳိ သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏာပုဗၺမဂၤမံ ဉာဏံ နာႏုပရိ၀တၱံ၊ ဣမံ ဓာရဏံ အ,မိတံ အ,သမံ သဗၺသတၱာနံ တာဏံ ေလဏံ သံသာရဘယဘီတာနံ အဂၢံ မဟာေတဇံ။

၇။ ဣမံ အာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ ဓာေရဟိ ၀ါေရေဟိ ပရိပုစ ၦာဟိ။ တႆ ကာေယ ၀ိသံ န ကေမယ်၊ ဥဒေက န လေဂၢယ်၊ အဂၢိ န ဍေဟယ်၊ နာနာဘယ၀ိေကာ၊ န ဧကာဟာရေကာ၊ နဒြိဟာရေကာ၊ န တိဟာရေကာ၊ န စတုဟာရေကာ၊ န ဥမၼတၱကံ၊ န မူဠွကံ၊ မႏုေႆဟိ အ,မႏုေႆဟိ န ဟိ ံသကာ။

၈။ တံ ဓာရဏပရိတၱံ ယထာ ကတေမ၊ ဇာေလာ မဟာဇာေလာ၊ ဇာလိေတၱ မဟာဇာလိေတၱ၊ ပုေဂၢ မဟာပုေဂၢ၊ သမၸေတၱ မဟာသမၸေတၱ၊ ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။ ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ သတၱသတၱတိ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ၊ ၀ေတၱ အ,၀ေတၱ၊ ဂႏၶေ၀ အ,ဂႏၶေ၀၊ ေနာေမ အ,ေနာေမ၊ ေသေ၀ အ,ေသေ၀၊ ကာေယ အ,ကာေယ၊ ဓာရေဏ၊ အ,ဓာရေဏ၊ ဣလႅိ မိလႅိ၊ တိလႅိ မိလႅိ၊ ေယာရုကၡ မဟာေယာရုေကၡ၊ ဘူတဂၤမွိ တမဂၤလံ။

၉။ ဣမံ ေခါ ပနာနႏၵ ဓာရဏပရိတၱံ န၀န၀ုတိယာ သမၼာသမၺဳဒၶေကာဋီဟိ ဘာသိတံ။ ဒိ႒ိလာ ဒ႑ိလာ မႏိ ၱလာ ေရာဂိလာ ခရလာ ဒုဗိ ၻလာ။ ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါး သစၥာဓိဌာန္ ဘုရားရွိခိုး

၀၁။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ကိေလသာတုိ႔ကုန္စင္လ်က္ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတုိ႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာေၾကာင့္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပသည္။ ဤမွန္ေသာ သစၥာ စကားေၾကာင့္၎၊ အရဟံျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကန္ေတာ့ရေသာေၾကာင့္၎၊ တပည့္ေတာ္အား လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတို႔မွ ႏွစ္လုိခ်စ္ၾကည္ၾကပါေစသတည္း။ ၀န္မတိုရန္မလိုၾကပါေစႏွင့္၊ တပည့္ေတာ္ တြင္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကင္းရပါေစသတည္။ သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔မွာလည္း ထိုနည္း တူ ျဖစ္ၾကပါေစဘုရား။ 
၀၂။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အလံုးစံုေသာ တရားအေပါင္းတုိ႔ကို မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိုးထြင္း၍ သိျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သမၼာသမၺဳေဒါၶ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပသည္။ ဤမွန္ ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၎၊ သမၼာသမၺဳဒၶ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကန္ေတာ့ ရေသာေၾကာင့္၎၊ တပည့္ေတာ္သည္ ထြင္ဥာဏ္လ်င္ဥာဏ္သင္ဥာဏ္ျဖစ္ေသာ ဥာဏ္ပညာတုိ႔ ထြန္းေျပာင္၍ ၾကံတုိင္း ေအာင္ ေဆာင္တုိင္းေျမာက္ပါေစသတည္း။ သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔မွာလည္း ထိုနည္း တူ ျဖစ္ၾကပါေစဘုရား။ 
၀၃။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ၀ိဇၨာ ပါး၊ ၀ိဇၨာ ပါး၊ စရဏ ၁၅ ပါး (ဥာဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေတာ္) တုိ႔ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ၀ိဇၨာစရဏသမၼေႏၷာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပသည္။ ဤမွန္ ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၎၊ ၀ိဇၨာစရဏသမၼေႏၷ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကန္ေတာ့ရေသာေၾကာင့္ ၎၊ တပည့္ေတာ္သည္ ၀ိဇၨာဥာဏ္အထူးျဖင့္ ရန္ဆူးထြင္ႏိုင္ပါေစသတည္း။ အသိအမွန္အက်င့္ျမတ္ ျဖင့္ နိဗၺာန္ရပ္သို႔ ခို၀င္ႏိုင္ပါေစသတည္း။ သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔မွာလည္း ထိုနည္း တူ ျဖစ္ၾကပါေစဘုရား။ 
၀၄။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေကာင္းျမတ္မွန္ကန္ေသာသစၥာစကားကိုသာ ဆိုေတာ္မူတတ္၍ သဗၺ ၫုတ ဥာဏ္ရေၾကာင္း လမ္းစဥ္ေကာင္းမွ ၾကြေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ သုဂေတာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူပါေပသည္။ ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၎၊ သုဂတ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကန္ေတာ့ရ ေသာေၾကာင့္၎၊ တပည့္ေတာ္သည္ ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္စြာေသာ စကားေကာင္း လမ္းစဥ္ေကာင္း တုိ႔ ျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ရပါေစသတည္း။ လာျခင္းေကာင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးဣိဒိၶပါဒ္ျဖင့္ တပည့္ေတာ္၏ သြားရာလာရာ ဘ၀လမ္းခရီး မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ပါေစသတည္း။ သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါ အေပါင္း တုိ႔မွာလည္း ထိုနည္း တူ ျဖစ္ၾကပါေစဘုရား။ 
၀၅။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သတၱေလာက သခၤါရေလာက ၾသကာသေလာက ဟူေသာ ေလာက(၃) ပါးကို ကုန္စင္ေအာင္ သိျမင္သူ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာက၀ိဒူ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူပါေပသည္။ ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၎၊ ေလာက၀ိဒူ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကန္ ေတာ့ရေသာေၾကာင့္၎၊ တပည့္ေတာ္သည္ ဘုရားရွင္၏ ဆံုးမပဲ့ျပင္မႈတြင္ အစဥ္တည္ၿပီး ႀကံတုိင္း ေအာင္ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ကာ ေကာင္းျမတ္မွန္ကန္ ပါေစသတည္း။ သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါအေပါင္း တုိ႔မွာလည္း ထိုနည္း တူ ျဖစ္ၾကပါေစဘုရား။
၀၆။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မယဥ္ပါးေသာ ေယာကၤ်ားမိန္းမ သတၱ၀ါမ်ားကို ယဥ္ပါးေအာင္ ဆံုးမရာ တြင္ အတုမရွိေသာေၾကာင့္ အႏုတၱေရာပုရိႆ ဓမၼႆရတိ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပသည္။ ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၎၊ အႏုတၱေရာပုရိႆ ဓမၼႆရတိ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကန္ ေတာ့ရေသာေၾကာင့္၎၊ တပည့္ေတာ္သည္ မသူေတာ္တုိ႔၏ ေဘး၊ လူရမ္းကားတုိ႔၏ ေဘးမွ အစဥ္ ကင္းေ၀း ရပါေစသတည္း။ ေဘးရန္ဟူသမွ် မွကင္းေ၀းရပါေစသတည္း။ သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါ အေပါင္း တုိ႔မွာလည္း ထိုနည္း တူ ျဖစ္ၾကပါေစဘုရား။
၀၇။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတုိ႔၏ ကိုးကြယ္အားထားရာ အက်ိဳးစီးပြာျပဳရာ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတၱာေဒ၀ မႏုႆနံ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ သည္။ ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၎၊ သတၱေဒ၀ မႏုႆန ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကန္ေတာ့ရ ေသာေၾကာင့္၎၊ တပည့္ေတာ္သည္ ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္းၿပီးျပည့္စံု၍ ၾကံတုိင္းေအာင္ ေဆာင္တုိင္း ေျမာက္ပါေစသည္။ သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါအေပါင္း တုိ႔မွာလည္း ထိုနည္း တူ ျဖစ္ၾကပါေစဘုရား။
၀၈။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သယမ ၻဴဥာဏ္ျဖင့္ သိျမင္၍ သူတစ္ ပါး တုိ႔ကိုလည္း သိျမင္ေစေသာေၾကာင့္ ဗုေဒၶါ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပသည္။ ဤမွန္ေသာ သစၥာ စကားေၾကာင့္၎၊ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကန္ေတာ့ရေသာေၾကာင့္၎၊ တပည့္ေတာ္သည္ သစၥာ ေလးပါး ျမတ္တရားျဖင့္ နိဗၺာန္သို႔ အေရာက္လွမ္း ႏိုင္ပါေစသတည္း။ မေကာင္းကိုပယ္ အမွန္သယ္၍ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ ကင္းရပါေစသတည္း။ သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါ အေပါင္း တုိ႔မွာလည္း ထိုနည္း တူ ျဖစ္ၾကပါေစဘုရား။
၀၉။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဘုန္းေတာ္အနႏ ၱ၊ ကံေတာ္အနႏ ၱ ဥာဏ္ေတာ္အနႏ ၱ၊ တန္ခိုးေတာ္ အနႏ ၱ တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဘဂ၀ါ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပသည္။ ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၎၊ ဘဂ၀ါ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကန္ေတာ့ရေသာေၾကာင့္၎၊ တပည့္ေတာ္ သည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုရပါေစသတည္း။ သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါအေပါင္း တုိ႔မွာလည္း ထိုနည္း တူ ျဖစ္ၾကပါေစဘုရား။ 

ကိုအာကာျဖိဳးဆိုဒ္မွျပန္လည္ဒါနျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ျပီးပြားမ်ားဒါနျပဳေပး
ၾကပါေနာ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...